Predsjednik Sabora posjetio Vakufsku direkciju i Gazi Husrev-begovu bilioteku

  • Published in

Posjeta Gazi Husrev-begovoj biblioteci

Dana 18. 10. 2016. godine u službenoj posjeti Gazi Husrev-begovoj biblioteci boravio je predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini gosp. Hasan Čengić. U dužem razgovoru s direktorom Biblioteke mr. Osmanom Lavićem predsjednik Sabora se interesirao o radu ove institucije u novim uvjetima, projektima koje u narednom periodu namjerava realizirati, te dinamici usaglašavanja normativnih akata Biblioteke s Ustavnim amandmanima Islamske zajednice i pravnim aktima Rijaseta Islamske zajednice usvojenim u prethodnom periodu.

28 10 2016 posjeta ghb i

Direktor Biblioteke je u razgovoru istakao da Biblioteka naredne, 2017. godine, obilježava značajan jubilej, 480 godina postojanja i kontinuiranog rada. Tim povodom u pripremi su značajni izdavački projekti koji će biti publikovani u narednoj godini kao što je Monografija Gazi Husrev-begove biblioteke, Leksikon bošnjačke uleme, Katalog dokumenata na osmansko-turskom jeziku, a planirani su i drugi sadržaji tim povodom.
 

Predsjednik Sabora je istakao da Biblioteka treba zadržati i, u narednom periodu, još više afirmirati naučno-istaživački rad, s obzirom na prirodu građe koju posjeduje, te da ovaj vid aktivnosti bude utkan u normativne akte ove institucije. Posebno je naglašena potreba obrade Arhiva IZ-e, koji djeluje pri Biblioteci kao posebno odjeljenje, kako bi što prije postao dostupan istraživačima naše kulturne historije, posebno historije Islamske zajednice.

 

Posjeta Vakufskoj direkciji

28 10 2016 posjeta vd

U prostorijama Vakufske direkcije održan je radni sastanak između predsjednika Sabora IZ u BiH Hasan Čengića i predstavnika Vakufske direkcije.

Sastanku su ispred Vakufske direkcije prisustvovali dr. Senaid Zajimović, direktor i Huso Salihović, pravnik te Faruk Hašimović, sekretar Sabora.

Predmet sastanka bile su redovne aktivnosti Vakufske direkcije kao i aktualni projekti. Između ostalog sastanak je tretirao sljedeću problematiku: usaglašavanje pravnih akata Vakufske direkcije sa amandmanima na Ustav IZ u BiH; informacioni sistem vakufske imovine; sistematizacija radnih mjesta u Vakufskoj direkciji; komunikacija Vakufske direkcije prema terenu unutar BiH, status vakufa u mešihatima i dijaspori; plan rada na kulturi uvakufljenja kod našeg naroda; pitanje uknjižbe i evidencije vakufske imovine koju provodi Vakufska direkcija; način upravljanja vakufskom imovinom sa posebnim osvrtom na ekonomsko iskorištavanje vakufske imovine i stavljanje u funkciju te imovine; imovina Bošnjaka na području RS-a i dr. Naročito je razgovora bilo o sadržaju informacionog sistema vakufske imovine te njegovoj primjeni u praksi koja može doprinijeti jednostavnijem i efikasnijem poslovanju i radu svim organima i ustanovama IZ u BiH sa vakufskom imovinom.

Sastanak se pokazao veoma korisnim te su obje strane zaključile da sličnih sastanaka treba organizirati i u budućnosti.